tirsdag 20. desember 2016

Chili - fargerik, hot og godt!

I år tok det litt av med dyrking av chili. Kanskje ikkje når eg samaliknar meg med dei argaste fantastane, men no har eg chili så det held langt ut i det nye året.
Eg tenkte at neste sesong så skal eg begrense meg, men det det ser heller ut til at det går andre vegen. I tillegg til det eg dyrka forrige sesong har eg også planer om å prøve meg på nokre nye sortar.
Kjekt med drivhus når ein dyrkar chili. Sunnmørske somrar er ikkje det ideelle klimaet for denne varmeelskande frukta. I fjor starta eg å så allereie i slutten av november, men denne sesongen har eg planar om å så i romjula. Chili har lang utviklingstid.


Her har eg hausta inn ein del av chilien, men framleis er det mykje igjen i drivhuset. Styrken på desse chiliane kan ikkje samanliknast med den ein får kjøpt på dei lokale butikkane her i bygda.Her er Capsicum chinense 'Red Habanero', 'Chocolate Habanero' og 'Habalokia Yellow'


Capsicum annuum 'Red Long Slim Cayenne' og 'Orange Wonder'I oktober er det slutt på sesonge, og eg haustar eg inn dei siste chiliane. Av avlinga lager eg krydder, marmelade som er kjempegodt på ost og kjeks, chiliolje og chilipaste. Chili kan også frysast.Chilikrydder

        Chilimarmelade, chiliolje og chilipaste

Har du lyst til å prøve deg på å dyrke chili, eller vil du prøve deg på nye sortar så har eg billege frø for sal. Det er 10 frø i kvar pakke, og om du ikkje sår alle denne sesongen så er det ikkje noko i vegen for at du kan spare resten til neste år. Berre oppbevar dei kjøleg.

HER finn du omtale og bilder av dei sortane eg har. 

Følg meg gjerne på Facebook og på Instagramfredag 2. desember 2016

Korleis så staudar ute

Det å så sine eigne staudar er både billeg og slett ikkje så vanskeleg så mange vil tru. Det fins forskjellege måtar og gjere det på og her vil eg vise korleis ein stratifiserer (kuldebehandlar) staudar.
Fordelen med å sette staudane ut er mange, du slepp å ha planterom med ekstra lys, dei klarar seg som regel sjølv, ein slepp herding til utemiljø og plantane blir sterke og sunne. Som tommelfingerregel kan ein sei: Alle staudar kan ein kuldebehandle og nokre  ha kuldebehandling for at spireprossen skal starte.
Kuldebehandling betyr ikkje at frø må ha minusgrader, men at temperaturen er lav og vekslande.

Har du inga eller liten erfaring med å så? Ta turen innom  HER. Der finn du ei detaljert forklaring på korleis ein sår og priklar. Framgangsmåten er den same som om ein sår og driv dei opp inne eller ute.

Aller først, ein staude er ei plante som visnar ned om vinteren og kjem igjen år etter år. Det er berre eit fåtal staudar som vil blomstre første året dei blir sådde. Som regel blomstrar dei ikkje før andre året. Med nokre kan det også ta fleire år.

Dei fleste staudane vi har i Norge overlever vinteren ute, nokre så som Rhodochiton atrosanguineus - blodbeger og Verbena bonariensis må takast inn og overvintre frostfritt.

Eg sår som regel tidleg i januar. La jorda vere godt fuktig men ikkje kliss blaut. Pottene lar eg stå inne i eit par dagar så frøa får trekke vatn. Så sett eg sett dei ut på ein plass med god drenering. Eg sett pottene i kasser som tidlegare har vore brukt til sopp eller trådkorger er også godt egna. Legg noko under så dei kjem opp frå bakken. Over pottene legg eg ein duk (markduk) for at frøa ikkje skal bli skylt bort av ver og vind. La dei gjerne snø ned.

Når vårsola kjem er det på tide å lette på duken for å sjå etter tegn på liv. Om ein ikkje fjernar den tidsnok kan spirane bli lange og slengete på grunn av for lite lys og for høg temperatur under duken. Om det likevel skulle skje, så fortvil ikkje, dei vil som regel kome til hektane igjen.
No er det berre å fjerne duken og etter kvart som temperaturen stig og lyset kjem tilbake vil dei spire. Pass berre på så dei ikkje tørkar ut i vårsola. Er du plaga med sniglar så sørg for å få dei opp frå bakken, småspirar er yndlingsretten til sniglane.
Er du av den utolmodige typen kan du ta pottene inn for å fart på spiringa. Ulempen med det er at du då helst må kunne tilby dei ekstra lys og du må herde dei til utemiljøet. Herding er å bere planter inn og ut, passe på så dei ikkje frys ihjel og at dei ikkje blir solbrent. Då vil dei i beste fall blir sterkt tilbakesett eller i verste fall stryke med. Då staudar sjeldan blomstrar same året er det liten hensikt i å lage seg så mykje ekstra arbeid.
Skulle det ikkje spire i alle pottene så ikkje la dei gå i komposten. La dei berre stå ute til neste vår, det kan vere at dei berre treng litt meir tid på seg.

Her finn du frøliste

Eller send PM til Kristins Hage&Drivhus


Følg meg gjerne på Facebook og på Instagram
tirsdag 15. november 2016

Korleis lykkast med å så Rhodochiton atrosanguineum - blodbeger

Blodbeger eller Rhodochiton atrosanguineum er ei praktfull slyngplante som eg berre må ha kvart år. Blodbeger er ikkje vinterherdig, men det er ikkje noko i vegen for å overvintre den inne. Eg har mine i eit oppvarma drivhus. Då dei er dyre i innkjøp og ikkje alltid like lett å få tak i, sår eg dei sjølv.
Som regel overlever dei fleste plantane, men litt svinn blir det likevel så eg sår nye kvart år av frø som eg haustar inn. Blodbeger har rykte på seg for å vere vanskeleg å få til å spire, men har du modne frø, litt tolmodegheit så er det ingen heksekunst. Dei veks også veldig seint så eg sår dei allereie mellom jul og nyttår. Her vil eg vise korleis eg gjer det trinn for trinn.

Ver sikker på at frøa er modne. Sånn skal frø og frøkapsler sjå ut når dei er spiredyktige. Kapslen skal vere brun og kjennes tørr ut. Når du opnar den dryss frøa ut. Om du haustar frå eigne planter så ikkje vent altfor lenge. Kapselen vil til slutt sprekke opp og frøa vil då drysse ut på bakken.


For best resultat brukar eg alltid såjord når eg sår. Du kan også bruke vanlig jord, men då er det ein fordel å blande i litt sand.
Først fyller eg potta med jord som har romtemperatur, vatnar og lar den stå ei stund så vatnet renn av. Strø så frøa på jorda, kor tett du strør er avhengig av kor kjekt du synes det er å prikle :-) Trykk dei forsiktig ned så dei kjem i god kontakt med jorda, dusj med ei sprayflaske.

Eg strør bittelitt jord på frøa, men pass på så du ikkje dekker dei for mykje. Det er betre med for lite jord enn for mykje. Om frøa er synleg opp på jorda gjer det ikkje noko. Dei vil spire likevel. Dekker du med for mykje jord kan du risikere at dei ikkje spirar i det heile, eller at det vil ta veldig lang tid.

Eg set dei til spiring under lysrøra på kjøkkenbenken. Lyset star på heile døgnet, ikkje fordi dei må ha lys på dette stadiet men for å gi ekstra varme. Varmekablane på golvet på badet er også eit alternativ.

Bruk gjerne eit minidrivhus, eller dekk potta med plast som du stikk hol i for lufting. Pass på at dei ikkje tørkar ut. Jorda skal vere fuktig, men ikkje kliss våt. Då vil frøa rotne.
Om dei ikkje spirar etter ca 8 - 9 dagar så prøv å sett dei varmare i eit døgn eller så. Eg flytter dei då inn på golvet badet. Ver tolmodig, det kan gå over 14 dagar før du ser første spiren.
Som ein ser så sår eg ganske tett og når den første spiren viser seg tar eg bort plasten og etter nokre dagar flytter eg dei ned på planterommet i kjellaren. Der har eg vanlege lysarmatur som heng i kjetting over plantebordet så eg kan flytte lyset opp etter kvart som dei små spirane veks.

Passe avstand frå lysrør til planter er ca 30 cm. Eg prøvar å halde temperature på ca 15 grader. Blir det for mørkt og for varmt vil du få lange svake spirar. Tommelfingerregelen er: Dess varmare det er, til meir lys treng dei. Dei veks veldig seint i starten, men etter nokre veker skyt dei plutseleg fart.


HER er ein tilsvarande bloggpost som også viser korleis eg priklar.


Følg meg gjerne på Facebook og Instagramtorsdag 22. september 2016

Kvitløk og luftløk til salgs 2017

Dyrking av kvitløk er slett ikkje vanskeleg og berre det å vite at den er kortreist og kjem frå eigen hage gjer at den smakar betre. Eg har hausta inn bulbiller/frø av 4 ulike sortar kvitløk, Estisk Rød, kvitløk frå Romania, Pskem og ein sort frå Russland, også kjent som kvitløken frå fengselet i Valdres.  Her på bloggen Datsja kan du lese den fantastiske historia om den Russiske kvitløken. Alle sortane er hardneck.
Her kan du lese meir om ulike kvitløksortar.

Eg har også nokre småløk av luftløk. Luftløk er fleirårig og både sjølve løken, småløkane og graset er etande. Graset kan brukast på same måten som ein brukar vårløk.Frå eg for nokre år sidan var så heldig å få tak i 6 fedd er eg no sjølvforsynt med kvitløk heile året. Har ein først fått tak i god setteløk er det vel verd å ta godt vare på den, sjølv om det betyr at ein ikkje kan ete av den det første året. Kvar løk har ca 6 fedd, så året etter kunne eg hauste heile 36 kvitløk.

Kvitløk frå Romania
Kvitløken frå Romania dannar små løk av ulik størrelse. Til neste år vil den enten bli til ein større løk utan fedd, eller er du heldig kan du få ein liten kvitløk som du kan dele opp i fedd. Tek du vare på første avling kan du hauste inn til eige bruk året etter.

Pris kr 20,- for 10 småløk (av ulik størrelse). Porto kjem i tillegg*


Frå venstre russisk, Estisk Rød og rumensk kvitløk.

Estisk Rød og den russiske har løk meir på størrelse som frø. Eg er usikker på kor store desse vil vekse seg i løpet av ein sesong, men vil tru at det tek 2-3 år før dei danner fedd.


Frø av Estisk Rød og russisk kvitløk. Pskem har same storleik som desse.

Pris kr 20,- for 20 småløk/frø (av ulik storleik) Porto kjem i tillegg*

Luftløk

Sånn ser luftløken ut på hausten. Her ser ein godt kvifor den har fått namnet luftløk. Stenglane vil etterkvart bøye seg ned så løkane kjem i kontakt med jorda.Sånn ser sjølve løken ut etter at dei har stått i fleire år. Dei er på størrelse med sjarlottløk. Før om åra har eg berre hausta av bladverket, men no måtte dei delast. Nokre av dei skal tilbake i pallekarmen igjen, men dei fleste havner i gryta.Luftløkane er litt større enn småløkane av den rumenske kvitløken og er også av ulik størrelse. Her i artikkelen "Luftløk - populær og hardfør" kan du lese meir om denne flotte grønsaken.


Pris kr 20,- for 5 småløk. Porto kjem i tillegg*

                  Er du interessert så gå inn på Kristins Hage&Drivhus og send meg ein PM.

*Porto kjem an på kor stor pakken blir. 
Kvitløk kr 15,- 
Luftløk kr 48,-

Har også en del anna for sal

Staudar, klematis, litt grønsaker og urter NB endre lenke!!!!


Du finn meg også på Instagramtirsdag 13. september 2016

Frø til sals hausten 2017

Her er bilder av ein del av det eg har for sal. Frøa er hausta frå eigen hage og tørka og rensa etter beste evne :-) Alle er oppgitt med botaniske namn, så er du i tvil om korleis du skal så dei så finn du mange gode råd og tips på nettet. Nokre tips har eg lagt ut lenke til. 

Korleis du legg inn bestilling finn du nederst i innlegget. Det er ikkje alle sortane eg har så mange frø av, så først til mølla :-)

Frøliste over alt eg har finn du i nederst på sida.

Pris kr 15,- pr pose. Porto på kr 15,- kjem i tillegg pr forsendelse.

Porto inntil 20 gr = 15-20 poser.
Saxifraga x arendsii-hybrid - Hagesildre
Søt lita staude som blomstrar i mai - juni. Dannar tette tuer og blir omlag 20 cm høg. H6-7Lythrum salicaria 'Rosy Gem' - Strandkatthale TOMT
Flott rosalilla staude. Blomstrar i juli - august. Omlag 80 - 90 cm høg. Lettstelt og salttolerant. H6

Monarda didyma 'Cambrigde Scarlet' Hestemynte
Blomstrar frå juli - september. Omlag 80 cm høg. Hestemynte er ein skikkeleg humlemagnet. Blada kan brukast til te og blomster og blad i salat. Fin å samplante i grønsakhagen, særleg saman med tomat. Skal visstnok heve smaken på tomatar. salat.og blomstrane er etande. H6Monarda didyma lilla hestemynte. TOMT
Nydeleg lilla farge. Denne blomstrar litt seinare enn den raude. Duftar nydeleg og er omsverma av humler til langt ut på hausten. Blomstrar ofte til frosten kjem. Kan også brukast til te og salat. H6Centaurea montana - Honningknoppurt
Nøysom staude som blomstrar i juni - august. Omlag 70 cm høg. Kutter du den ned etter første blomstring vil den mest sannsynleg blomstre også seinare på sommaren. Har pryda norske hager sidan 1800-talet. Vakker blå farge og duftar godt. Godt likt av humlene. H8

Pulsatilla vulgaris - Kubjelle TOMT
Flott staude som er ein av dei første som blomstrar om våren. Omlag 20 cm høg. Blomstrar i april - mai. H7


Scabiosa japonica var alpina - Skabiosa TOMT
Søt lita staude som etterkvart dannar små tuer. Blomstrar frå juli til oktober. Omlag 15 cm høg. Godt likt av humler og bier.Aconitum septentrion 'Ivorine' - Hjelm TOMT
Blomstrar frå juni til august. Omlag 50 cm høg. For deg som er glad i kvite staudar :-) Godt likt av humlene. H8


Agastache rugosa, Koreansk Anisisop
Blomstrar frå juni til september. God duft og stor humlemagnet. Omlag 80 - 90 cm høg. H5Eryngium bourgatii - Pyrenestikle TOMT
Stikler er flotte staudar som eg får meir og meir sansen for. Den blå blomstra svevar på lange tynne blå stenglar over dei fleste andre staudane i bedet. Blomstrar lenge, frå juli til slutten av september. Omlag 120 cm høg.
Eryngium planum 'Blue Glitter' TOMT
Blomstrar lenge, frå juli til langt ut i september. 90 cm høg
Eryngium planum 'White Glitter' - Stikle TOMT
Blomstrar i juli - september. 90 cm høg.Armeria hybrida - Fjørekoll
Flott staude som også passer i steinbed. Dannar etterkvar små tette tuer. Omlag 40 - 50 cm høg. Blomstrar frå juli til oktober.Allium vineale 'Hair' Strandløk
Flott løkplante som frørsår seg sjølv om du ikkje tar bort frøstandane etter blomstring. Her får den så seg fritt :-) Blomstrar mai - juni. Omlag 50 cm høg.Diantus barbatus nigrescens 'Sooty' - busknellik TOMT
Lekker nellik som blomstrar i juli - august. Omlag 40 cm høg. "-årig, men oppfører seg som ei staude då den her hos meg blomstrar kvar år. H6Primula polyanthus mix TOMT
Ingen vår utan Primula. Blomstrar frå februar/mars til langt ut i juni. Kan også kome med eit lite blomsterflor seint på hausten. Her hos meg også i desember. Frømiks av desse som er avbilda samt lilla og mørk gul.
Hebe topiaria
Nydeleg liten vintergrøn busk som blir omlag 20 - 30 cm høg. Blomstrar i juni - juli. Usikker på kor herdig den er. Denne har eg hatt sidan 2009. Eg bor i sone H3.Trollius ircuticus - Sibirballblom TOMT
Litt annaleis ballblom med opne blomstrar. Lekker gul/orange farge. Blomstrar i juni - juli. Omlag 70 cm høg. H 6-7
Kolkwitzia amabilis - fagerbusk. TOMT
Lettstelt og nøysom. Blomstrar overveldande i juni med rosa blomstrar. H4-5 Høgde 2-3 meter. Trives også i halvskygge. Overhengande og elegant vekst. Har du ikkje sådd busker eller tre før bør du prøve fagerbusk. Enkel å få til. Eg sådde dei inne om våren. Spiring etter 14 dager. Legg frøa i vatn i eitt døgn. Her finn du meir info.
Iris pseudacorus -  sverdlilje. 
Blomstrar i juni - juli. 120 cmIris sibirica. TOMT
Blomstrar i juni - juli. 120 cm høg.Iris lilla TOMT
Lekker lilla Iris. Omlag 150 cm høg. Blomstrar i juni - juli.
Knautia macedonica 'Crimson Scabious' TOMT
Blomstrar frå juni til september. 60 - 70 cm høg. Ein staude som ofte får besøk av humler. H4-5
Digitalis purpurea lilla.
Revebjeller er to-årige, men frørsår seg så du vil ha den i årevis. Lett å luke bort der du ikkje vil ha dei. Eit must i den romantiske bestemorshagen og ein skikkeleg humlemagnet! H8Digitalis purpurea kvit


Astrantia major rosa - stjerneskjerm. 
Blomstrar frå juni - september. Omlag 60 cm høg. Lys rosa/lilla med det same den blomstrar. Lekker staude som har blitt ein av mine favorittar. Humlemagnet. H7-8Viscaria vulgaris 'Splendens Feuer' - tjæreblom
Eit blikkfang i bedet. Skarp rosa farge. Blomstrar i mai - juli. Omlag 40 cm høg.
Aquilegia mix 
Akeleier i alle mulige fargar, enkle og fylte. Akeleier er notorisk utro så det er umulig å vite om dei blir lik morplanta. 
For å sjå kor mange flotte akeleier eg har frø av, må du klikke deg inn på innlegga Her og her og herså finn du mange forskjellige  Det kan også vere at det dukkar opp heilt andre kombinasjoner. Akeleier er aldri kjedelige å så! H8Thalictrum aquilegifolium '- akeleiefrøstjerne. TOMT
Vakker staude som svever over dei fleste andre plantane i bedet. Ein av mine favorittar. 150 cm høg. H8Thalictrum aquilegifolium 'Alba'- akeleiefrøstjerne.
Den er minst like vakker i kvitt :-) H8Podophyllum hexandrum himalayafotblad. TOMT
Vil du ha noko litt uvanleg er dette ei artig staude som ein ikkje ofte finn i handelen. Her er den i knopp. Seinare vil den opne seg, og på hausten får den store raude frukt fulle av frø. Trives i skygge. Her får du meir informasjon og såtips. Blomstrar i mai - juni. Enkel å så.Stachys grandiflora - prydsvinerot. 
God gamal staude, men ikkje mindre flott av den grunn. Vi etterkvart danne ei stor tue. Blomstrar i juni - august, ca 50 cm høg. H7
Clematis alpina 'Ruby' - alpeklematis. TOMT
Vakker blomsterrik alpeklematis. Blomstrar om våren. Gruppe 1 klematis som ikkje treng beskjering.  Eg fleire av desse som klatrar på ei armeringsmatte for å skjerme for innsyn. Etter avblomstring pyntar frøstendene opp. Dei ser ut som grå dusker. H7.
Her finn du såtips.Clematis alpina - blå alpeklematis. 
Blomstrar tidleg vår. H7
Clematis macropetala 'Large Hybrids'
Flott klematis som eg har sådd sjølv. Slett ikkje vanskeleg å få til å spire. Eg sådde den inne, spirte etter 3 veker. Kan nok også stratifiserast. Blomstrar på våren. Eg er usikker på om den er frøekte, men av dei eg sådde vart dei fleste kvit og ein vart blå.Hemerocallis lilioasphodelus - gul daglilje.
God gamal og nøysom staude. Juni - juli. Omlag 80 cm høg. Her finn du tips til korleis så dagliljer.Verbena bonariensis - kjempeverbena.
Nydeleg staude som vaier elegant over dei andre staudane i bedet. Trives også god i potter. Blomstrar til frosten kjem. Ca 150 cm høg. Må overvintre frostfritt! Humlemagnet. Ein av mine favorittar. For fleire bilder sjå her

Rhodochiton atrosanguineus - blodbeger TOMT
Er det ei plante eg berre MÅ ha så er det blodbeger. Bør sås tidleg på året skal den rekke å blomstre i løpet av sommaren. Blomstra til frosten kjem. Må overvintre frostfritt. Her ser du korleis eg sår blodbegerEchinops ritro - kuletiste TOMT
Juli - september. Omlag 100 cm høg. Flott staude og ein humle- og sommerfuglmagnet. Dei blå kulene er veldig dekorative i staudebedet.


Echinops ritro - kvit kuletiste. TOMT
Kvit variant av kuletistel. Ikkje så lett å oppdrive i handelen då eg har vore på leiting etter denne lenge utan å lukkast.Leontopodium alpinum - edelweiss TOMT
Juni - august. Omlag 10 - 20 cm høg. Alpeplante som er herdig i heile Norge. Her finn du meir info. Flott i samplanting med bla Heuchera (alunrot) Held seg fin heil sesongen. H8Meconopsis betonicifolia 'Hensol Violet' - Valmuesøster
Den vakraste av søstrene og min absolutte favoritt. Nydeleg lilla farge, blomstrar i juni - juli. Omlag 90 cm høg. H8


Papaver orientale 'Coral Reef' TOMT
Lekker rosa orientvalmue. Blomstrar i juni - juli. Omlag 80 cm høg. H7Papaver lateritium 'Flore Plena'
Søt liten valmue som blomstrar lenge. Frå juni til langt ut i oktober. Frørsår seg ein del, men er enkel å luke. 40 - 50 cm høg. H7
Geum coccineum 'Borisii' - Prakthumleblom
Blomstrar i mai - juni. Omlag 30 - 50 cm høg. Danner etterkvart store tuer som med fordel kan delast. Ein fargeklatt i bedet. H8Allium cernuum - prærieløk. TOMT
Flott blomsterrik allium. Kjem trufast igjen år etter år. Ein av mine favorittar. Blomstrar frå juni - september. Omlag 30 - 40 cm høg. H 4-5. Danner etterkvart store tuer. Såtips finn du her her
Levisticum officinale - løpstikke - kjærlighetsurt.
Fleirårig urt som kan bli 1 - 2 meter høg. Kraftig smak, kan brukast i staden for buljong. Eit must i kjøkkenhagen. Ypparleg til urtesalt. For meir info sjå her
Lychnis coronaria - fløyelstjæreblomst.
Flott to-årig staude som frøsår seg sjølv i hagen. Enkel å luke bort. Første året dannar den ein rosett og blomstrar året etter. Flott sølvgrått bladverk som er lekkert i samplanting med andre staudar. Mest vanleg i rosa, men den kvite varianten er minst like flott. Blomstrar juni - september. Omlag 70 - 80 cm høg. H7 TOMT for kvit


Hosta mix
Hosta er ikkje frøekte. Dei fleste plantane vil bli grøne, men ein og annan skatt vil dukke opp. Kanskje ein heilt ny variant som du kan kalle opp att etter deg sjølv :-)
H7-8


Delphinium x cultorum 'Centurion Rose' - ridderspore
Lekker ridderspore som blir omlag 150 cm høg. Blomstrar i juli - august. H7. Eg er usikker på kor frøekte dei ulike riddersporane er, men eg trur ikkje dei vil bli så ulik morplanta. Delphinium mix- ridderspore TOMT
Miks i ulike blåfargar. H7Delphinium elatum 'Misty Mauve' TOMT
Lekker blålilla farge. H7. Godt likt av humler.


Er du interessert så gå inn på Kristins Hage&Drivhus og send meg ein PM. Om du ikkje er det frå før så blir eg glad om du legg deg deg til som "liker", :-)

Her viser eg korleis eg sår staudar. Det meste av frøa eg sel kan såast på denne måten.

Her er dei tomat og chilifrøa eg har

og

Her finn du kva slag kvitløksfrø eg har til sals


Frøliste
Dei som er merka med raudt er det dessverre tomt for.

DIVERSE FRØ AV STAUDAR, KLEMATIS OG BUSKER ANT FRØ PRIS
Aconitum septentrion 'Ivorine' - Hjelm TOMT 10 15,-
Agastache rugosa - Koreansk anisisop 50 15,-
Allium cernuum - Prærieløk TOMT 20 15,-
Allium vinale 'Hair' - Strandløk 6 15,-
Aquilegia 'Heidi' - Akeleie 50 15,-
Aquilegia mix Akeleie 100 15,-
Armeria hybrida - Fjørkoll 50 15,-
Astrantia major  - Stjerneskjerm 30 15,-
Centaurea montana - Honningknoppurt 30 15,-
Clematis alpina - Alpeklematis 20 15,-
Clematis macropetala 'Large Hybrids' - Klematis 20 15,-
Clematis 'Ruby' - Alpeklematis TOMT 20 15,-
Delphinium elatum 'Misty Mauve' - Ridderspore TOMT 20 15,-
Delphinium mix - Ridderspore TOMT 20 15,-
Delphinium x cultorum 'Centurion Rose' - Ridderspore 20 15,-
Dianthus barbatus nigrescens 'Sooty' - Busknellik TOMT 50 15,-
Digitalis purpurea kvit - Revebjelle 100 15,-
Digitalis purpurea lilla - Revebjelle 100 15,-
Echinops ritro blå - Kuletistel TOMT 15 15,-
Echinops ritro kvit - Kuletistel TOMT 15 15,-
Eryngium bourgatii - Pyrenestikle TOMT 30 15,-
Eryngium planum ´Blue Glitter´ - Stikle TOMT 30 15,-
Eryngium planum 'White Glitter’ - Stikle TOMT 30 15,-
Geum coccineum 'Borisii' - Prakthumleblom 50 15,-
Hebe topiaria 50 15,-
Hemerocallis lilioasphodelus - Daglilje 10 15,-
Hosta mix 15 15,-
Iris lilla TOMT 10 15,-
Iris pseudacorus - Sverdlilje 10 15,-
Iris sibirica - sibiriris TOMT 10 15,-
Knautia macedonica 'Crimson Scabious' - Makedoniarødknapp 15 15,-
Kolkwitzia amabilis - Fagerbusk TOMT 7 15,-
Lathyrus latifolius - Breiskolm blomsterert staude TOMT 10 15,-
Leontopodium alpinum - Edelweiss TOMT   15,-
Lunaria annua - Judaspenge 10 15,-
Lychnis coronaria kvit - Fløyelstjæreblomst TOMT 100 15,-
Lychnis coronaria rosa - Fløyelstjæreblomst 100 15,-
Lythrum salicaria 'Rosy Gem' Strandkatthale TOMT 50 15,-
Meconopsis betonicifolia - Blå Valmuesøster TOMT 50 15,-
Meconopsis betonicifolia 'Hensol Violet' - Valmuesøster 50 15,-
Monarda didyma - Hestemynte lilla TOMT 30 15,-
Monarda didyma 'Cambrigde Scarlet' Hestemynte 30 15,-
Papaver lateritium 'Flore Plena' - Valmue 100 15,-
Papaver orientale 'Coral Reef' - Valmue TOMT 50 15,-
Papaver orientale 'Nana Allegro' - Valmue TOMT 50 15,-
Podophyllym hexandrum - Himalayafotblad TOMT 5 15,-
Primula polyanthus mix - Primula TOMT 30 15,-
Pulsatilla vulgaris - Kubjelle TOMT 20 15,-
Rhodochiton atrosanguineum - Blodbeger TOMT 30 15,-
Saxifraga x arendsii-hybrid - Hagesildre 100 15,-
Scabiosa japonica var. alpina - Skabiosa TOMT 20 15,-
Stachys grandiflora - Prydsvinerot 15 15,-
Thalictrum aquilegifolium 'Alba' - Akeleiefrøstjerne 25 15,-
Thalictrum aquilegifolium lilla - Akeleiefrøstjerne TOMT 25 15,-
Trollius ircuticus - Sibirballblom TOMT 30 15,-
Verbena bonariensis 'Buena' - Kjempeverbena 50 15,-
Viscaria vulgaris 'Splendens Feuer' - Tjæreblom 100 15,-
CHILI OG TOMAT ANT FRØ  
Capsicum annuum 'Black&Red' 6 15,-
Capsicum annuum 'Pimientos de Padron' 6 15,-
Capsicum baccatum 'Lemon Drop' 6 15,-
Capsicum chinense 'Carolina Reaper' 6 15,-
Capsicum chinense 'Chocolate Habanero' TOMT 6 15,-
Capsicum chinense 'Habalocia Yellow' 6 15,-
Capsicum chinense 'Red Habanero' TOMT 6 15,-
Solanum lycopersicum 'Black Prince' TOMT 6 15,-
Solanum lycopersicum 'Grushovka' 6 15,-
Solanum lycopersicum 'Hundreds & Thousands’ TOMT 6 15,-
Solanum lycopersicum 'Millefleur' 6 15,-
Solanum lycopersicum 'Monymaker' 6 15,-
     
GRØNSAKER OG URTER    
Allium × proliferum - Luftløk TOMT 5 15,-
Allium cepa - Vårløk 20 15,-
Allium tuberosum - Kinesisk grasløk TOMT 20 15,-
Anthriscus cerefolium - Kjørvel 50 15,-
Brassica oleracea 'Scarlet' - Raud Grønkål 50 15,-
Brassica rapa var. japonica - Mizunakål 50 15,-
Forniculum vulgare - Villfennikel TOMT 20 15,-
Levisticum officinale - Løpstikke 30 15,-
Kvitløk Estisk Rød 20 20,-
Kvitløk frå Romania TOMT 10 20,-
Kvitløk frå Russland TOMT 20 20,-


Følg meg gjerne på Kristins Hage&DrivhusDu finn meg også på InstagramHer finn du flotte hagegrupper som er verd å ta ein tur innom:
og

om du vil kjøpe eller selge frø
og