fredag 24. mars 2017

Litt om hærmygg

Like visst som eg leitar fram såpotter og jord for å starte sesongen dukkar (Sciaridae ssp) hærmyggen opp. Hærmygg eller sørgemygg som den også kallast, er ein ivrig krabat og til stor irritasjon der den svirrar rundt såpottene. Sjølve myggen gjer inga skade, men dei små kvite larvane som blir klekt i jorda livnærar seg på røtene til spirane, og i verste fall tek dei knekken på heile sådden.

(bildet lånt frå nettet)

Larvane til hærmyggen kjem med jorda, og er så små at ein ikkje legg merke til dei før den første myggen dukkar opp. Uansett kor eg prøvar så blir eg ikkje heilt kvitt dei, men eg klarar å halde dei på eit nivå både eg og småspirane fint kan leve med.
Metodar som eg har prøvd og som garantert ikkje hjelp

Rødvin og Zalo - mot hærmygg vil eg kalle denne metoden for alkoholmisbruk. Virker på bananfluger, men garantert ikkje på hærmygg. Det hjelp mykje betre å drikke den, dog utan Zalo.Stikke fyrstikker i jorda - muleg at svovel kan vere effektivt, men då må det vere svovel i fyrstikker. Det er det ikkje, det er mange år sidan det vart produsert fyrstikker i Norge som inneheld svovel.

Metode som eg har prøvd og aldri prøvar igjen - men som kanskje hjelp

Vatne med ei blanding av vatn og litt salmiakk. Denne "vidunderkuren" tok livet av samtlige tomatplantar, fekk halvparten av blada på chiliane til å ramle av og resten av sådden gjekk i sjokk og nekta å vekse på 14 dagar. Myggen overlevde!
Kan vere eg gjorde noko feil, brukte 1ts på ein liter. På godt etablerte plantar er det sikker verd eit forsøk.

Metodar som eg ikkje har prøvd - men som visstnok skal fungere.

Strø eller vatne med maurmiddel. Dette stoffet har eg lita lyst til å strø på plantar som eg skal bruke til mat. Derfor uprøvd. Kan vere eg vil ty til det i "kampens hete" men då kun på blomster og ikkje på matplantar.

NemaFelt - nematoder som ein blandar ut i vatn. Dette er ferskvare og må brukast innan ei viss tid. Er å få kjøpt på Arctic Chili

Korleis eg gjer det.

Første bod for å halde hærmyggen i sjakk er passe på at jorda ikkje blir for våt. Eg vatnar frå undersida og let dei tørke godt ut mellom kvar vatning. Dette er også godt for røtene då dei vil søke nedover etter vatn og dermed blir sterkare.

Heng opp flugepapir som eg kjøpar på Jernia. Ikkje spesielt lekkert, men det er er med på å halde antallet nede.

Slå dei ihjel. Lite effektivt, men god trim!

Det vart kanskje ikkje så mange gode råd på korleis ein blir kvitt hærmygg, men ein del veldig gode råd på kva som ikkje hjelp :-) LYKKE TIL!


For fleire "gode" råd og tips, følg meg gjerne på Facebook og Instagram


tirsdag 20. desember 2016

Chili - fargerik, hot og godt!

I år tok det litt av med dyrking av chili. Kanskje ikkje når eg samaliknar meg med dei argaste fantastane, men no har eg chili så det held langt ut i det nye året.
Eg tenkte at neste sesong så skal eg begrense meg, men det det ser heller ut til at det går andre vegen. I tillegg til det eg dyrka forrige sesong har eg også planer om å prøve meg på nokre nye sortar.
Kjekt med drivhus når ein dyrkar chili. Sunnmørske somrar er ikkje det ideelle klimaet for denne varmeelskande frukta. I fjor starta eg å så allereie i slutten av november, men denne sesongen har eg planar om å så i romjula. Chili har lang utviklingstid.


Her har eg hausta inn ein del av chilien, men framleis er det mykje igjen i drivhuset. Styrken på desse chiliane kan ikkje samanliknast med den ein får kjøpt på dei lokale butikkane her i bygda.Her er Capsicum chinense 'Red Habanero', 'Chocolate Habanero' og 'Habalokia Yellow'


Capsicum annuum 'Red Long Slim Cayenne' og 'Orange Wonder'I oktober er det slutt på sesonge, og eg haustar eg inn dei siste chiliane. Av avlinga lager eg krydder, marmelade som er kjempegodt på ost og kjeks, chiliolje og chilipaste. Chili kan også frysast.Chilikrydder

        Chilimarmelade, chiliolje og chilipaste

Har du lyst til å prøve deg på å dyrke chili, eller vil du prøve deg på nye sortar så har eg billege frø for sal. Det er 10 frø i kvar pakke, og om du ikkje sår alle denne sesongen så er det ikkje noko i vegen for at du kan spare resten til neste år. Berre oppbevar dei kjøleg.

HER finn du omtale og bilder av dei sortane eg har. 

Følg meg gjerne på Facebook og på Instagramfredag 2. desember 2016

Korleis så staudar ute

Det å så sine eigne staudar er både billeg og slett ikkje så vanskeleg så mange vil tru. Det fins forskjellege måtar og gjere det på og her vil eg vise korleis ein stratifiserer (kuldebehandlar) staudar.
Fordelen med å sette staudane ut er mange, du slepp å ha planterom med ekstra lys, dei klarar seg som regel sjølv, ein slepp herding til utemiljø og plantane blir sterke og sunne. Som tommelfingerregel kan ein sei: Alle staudar kan ein kuldebehandle og nokre  ha kuldebehandling for at spireprossen skal starte.
Kuldebehandling betyr ikkje at frø må ha minusgrader, men at temperaturen er lav og vekslande.

Har du inga eller liten erfaring med å så? Ta turen innom  HER. Der finn du ei detaljert forklaring på korleis ein sår og priklar. Framgangsmåten er den same som om ein sår og driv dei opp inne eller ute.

Aller først, ein staude er ei plante som visnar ned om vinteren og kjem igjen år etter år. Det er berre eit fåtal staudar som vil blomstre første året dei blir sådde. Som regel blomstrar dei ikkje før andre året. Med nokre kan det også ta fleire år.

Dei fleste staudane vi har i Norge overlever vinteren ute, nokre så som Rhodochiton atrosanguineus - blodbeger og Verbena bonariensis må takast inn og overvintre frostfritt.

Eg sår som regel tidleg i januar. La jorda vere godt fuktig men ikkje kliss blaut. Pottene lar eg stå inne i eit par dagar så frøa får trekke vatn. Så sett eg sett dei ut på ein plass med god drenering. Eg sett pottene i kasser som tidlegare har vore brukt til sopp eller trådkorger er også godt egna. Legg noko under så dei kjem opp frå bakken. Over pottene legg eg ein duk (markduk) for at frøa ikkje skal bli skylt bort av ver og vind. La dei gjerne snø ned.

Når vårsola kjem er det på tide å lette på duken for å sjå etter tegn på liv. Om ein ikkje fjernar den tidsnok kan spirane bli lange og slengete på grunn av for lite lys og for høg temperatur under duken. Om det likevel skulle skje, så fortvil ikkje, dei vil som regel kome til hektane igjen.
No er det berre å fjerne duken og etter kvart som temperaturen stig og lyset kjem tilbake vil dei spire. Pass berre på så dei ikkje tørkar ut i vårsola. Er du plaga med sniglar så sørg for å få dei opp frå bakken, småspirar er yndlingsretten til sniglane.
Er du av den utolmodige typen kan du ta pottene inn for å fart på spiringa. Ulempen med det er at du då helst må kunne tilby dei ekstra lys og du må herde dei til utemiljøet. Herding er å bere planter inn og ut, passe på så dei ikkje frys ihjel og at dei ikkje blir solbrent. Då vil dei i beste fall blir sterkt tilbakesett eller i verste fall stryke med. Då staudar sjeldan blomstrar same året er det liten hensikt i å lage seg så mykje ekstra arbeid.
Skulle det ikkje spire i alle pottene så ikkje la dei gå i komposten. La dei berre stå ute til neste vår, det kan vere at dei berre treng litt meir tid på seg.

Vil du prøve deg på å så staudar finn du billege frø som eg har hausta frå eigen hage HER

Følg meg gjerne på Facebook og på Instagram
tirsdag 15. november 2016

Korleis lykkast med å så Rhodochiton atrosanguineum - blodbeger

Blodbeger eller Rhodochiton atrosanguineum er ei praktfull slyngplante som eg berre må ha kvart år. Blodbeger er ikkje vinterherdig, men det er ikkje noko i vegen for å overvintre den inne. Eg har mine i eit oppvarma drivhus. Då dei er dyre i innkjøp og ikkje alltid like lett å få tak i, sår eg dei sjølv.
Som regel overlever dei fleste plantane, men litt svinn blir det likevel så eg sår nye kvart år av frø som eg haustar inn. Blodbeger har rykte på seg for å vere vanskeleg å få til å spire, men har du modne frø, litt tolmodegheit så er det ingen heksekunst. Dei veks også veldig seint så eg sår dei allereie mellom jul og nyttår. Her vil eg vise korleis eg gjer det trinn for trinn.

Ver sikker på at frøa er modne. Sånn skal frø og frøkapsler sjå ut når dei er spiredyktige. Kapslen skal vere brun og kjennes tørr ut. Når du opnar den dryss frøa ut. Om du haustar frå eigne planter så ikkje vent altfor lenge. Kapselen vil til slutt sprekke opp og frøa vil då drysse ut på bakken.


Vil du så dine eigne plantar finn du frø av blodbeger og mykje anna 

For best resultat brukar eg alltid såjord når eg sår. Du kan også bruke vanlig jord, men då er det ein fordel å blande i litt sand.
Først fyller eg potta med jord som har romtemperatur, vatnar og lar den stå ei stund så vatnet renn av. Strø så frøa på jorda, kor tett du strør er avhengig av kor kjekt du synes det er å prikle :-) Trykk dei forsiktig ned så dei kjem i god kontakt med jorda, dusj med ei sprayflaske.

Eg strør bittelitt jord på frøa, men pass på så du ikkje dekker dei for mykje. Det er betre med for lite jord enn for mykje. Om frøa er synleg opp på jorda gjer det ikkje noko. Dei vil spire likevel. Dekker du med for mykje jord kan du risikere at dei ikkje spirar i det heile, eller at det vil ta veldig lang tid.

Eg set dei til spiring under lysrøra på kjøkkenbenken. Lyset star på heile døgnet, ikkje fordi dei må ha lys på dette stadiet men for å gi ekstra varme. Varmekablane på golvet på badet er også eit alternativ.

Bruk gjerne eit minidrivhus, eller dekk potta med plast som du stikk hol i for lufting. Pass på at dei ikkje tørkar ut. Jorda skal vere fuktig, men ikkje kliss våt. Då vil frøa rotne.
Om dei ikkje spirar etter ca 8 - 9 dagar så prøv å sett dei varmare i eit døgn eller så. Eg flytter dei då inn på golvet badet. Ver tolmodig, det kan gå over 14 dagar før du ser første spiren.
Som ein ser så sår eg ganske tett og når den første spiren viser seg tar eg bort plasten og etter nokre dagar flytter eg dei ned på planterommet i kjellaren. Der har eg vanlege lysarmatur som heng i kjetting over plantebordet så eg kan flytte lyset opp etter kvart som dei små spirane veks.

Passe avstand frå lysrør til planter er ca 30 cm. Eg prøvar å halde temperature på ca 15 grader. Blir det for mørkt og for varmt vil du få lange svake spirar. Tommelfingerregelen er: Dess varmare det er, til meir lys treng dei. Dei veks veldig seint i starten, men etter nokre veker skyt dei plutseleg fart.


HER er ein tilsvarande bloggpost som også viser korleis eg priklar.


Følg meg gjerne på Facebook og Instagramtorsdag 22. september 2016

Kvitløk og luftløk til salgs

Dyrking av kvitløk er slett ikkje vanskeleg og berre det å vite at den er kortreist og kjem frå eigen hage gjer at den smakar betre. Eg har hausta inn småløk av to ulike sortar kvitløk, Estisk Rød og ein som eg ikkje har namnet på og som opprinneleg kjem frå Romania. Begge sortane er hardneck.
Her kan du lese meir om ulike kvitløksortar.

Eg har også nokre småløk av luftløk. Luftløk er fleirårig og både sjølve løken, småløkane og graset er etande. Graset kan brukast på same måten som ein brukar vårløk.Frå eg for nokre år sidan var så heldig å få tak i 6 fedd er eg no sjølvforsynt med kvitløk heile året. Har ein først fått tak i god setteløk er det vel verd å ta godt vare på den, sjølv om det betyr at ein ikkje kan ete av den det første året. Kvar løk har ca 6 fedd, så året etter kunne eg hauste heile 36 kvitløk.

Kvitløk frå Romania


Kvitløken frå Romania dannar små løk av ulik størrelse. Til neste år vil den enten bli til ein større løk utan fedd, eller er du heldig kan du få ein liten kvitløk som du kan dele opp i fedd. Tek du vare på første avling kan du hauste inn til eige bruk året etter. Settes om hausten.

Pris kr 25,- for 10 småløk (av ulik størrelse). Porto kjem i tillegg* TOMTEstisk Rød


Estisk Rød har løk meir på størrelse som frø. Eg er usikker på kor store desse vil vekse seg i løpet av ein sesong, men vil tru at første året danner dei bladverk og så kan ein hauste året etter.
Bildet over viser klaser av fleire småløk/frø. Når dei kjem i posten er dei delt frå kvarandre. Settes om hausten.

Pris kr 20,- for 20 småløk/frø (av ulik størrelse) Porto kjem i tillegg*


Luftløk


Sånn ser luftløken ut på hausten. Her ser ein godt kvifor den har fått namnet luftløk. Stenglane vil etterkvart bøye seg ned så løkane kjem i kontakt med jorda.Sånn ser sjølve løken ut etter at dei har stått i fleire år. Dei er på størrelse med sjarlottløk. Før om åra har eg berre hausta av bladverket, men no måtte dei delast. Nokre av dei skal tilbake i pallekarmen igjen, men dei fleste havner i gryta.Luftløkane er litt større enn småløkane av den rumenske kvitløken og er også av ulik størrelse. Her i artikkelen "Luftløk - populær og hardfør" kan du lese meir om denne flotte grønsaken.

Pris kr 15,- for 5 småløk. Porto kjem i tillegg*

Er du interessert så gå inn på Kristins Hage&Drivhus og send meg ein PM. Har du problem med å sende PM kan det vere at du ikkje er liker av sida mi. Legg deg då til som følger eller legg igjen ein kommentar.

*Porto kjem an på kor stor pakken blir. 
Estisk Rød kr 15,- 
Luftløk kr 40,-


Vil du i same slengen kjøpe frø av diverse staudar kan du sjå her eller om du kjøpe frø av chili kan du gå inn her :-)


Du finn meg også på Instagramtirsdag 13. september 2016

Frø til salgs

Eg har hausta ein del frø frå eigen hage som eg legg ut for salg. Alle er oppgitt med botaniske namn, så er du i tvil om korleis du skal så dei så finn du mange gode råd og tips på nettet.
Det er ikkje alle sortane eg har så mange frø av, så først til mølla.....

Pris kr 15,- pr pose. Porto på kr 15,- kjem i tillegg pr forsendelse.
Kolkwitzia amabilis - fagerbusk.
Lettstelt og nøysom. Blomstrar overveldande i juni med rosa blomstrar. H4-5 Høgde 2-3 meter. Trives også i halvskygge. Overhengande og elegant vekst. Har du ikkje sådd busker eller tre før bør du prøve fagerbusk. Enkel å få til. Eg sådde dei inne om våren. Spiring etter 14 dager. Legg frøa i vatn i eitt døgn. Her finn du meir info.
Iris pseudacorus -  sverdlilje. 
Blomstrar i juni - juli. 120 cmIris sibirica. TOMT
Blomstrar i juni - juli. 120 cm høg.
Digitalis purpurea fargemiks. 

I fargeblandinga trur eg du vil du få flest lilla, nokre rosa, lys gul og kanskje der har lurt seg opp i ein og annan kvit :-) Revebjeller er to-årige, men frørsår seg så du vil ha den i årevis då den dukkar opp på alle mulege og umuleg plassar. Lett å luke bort der du ikkje vil ha dei.
Eit must i den romantiske bestemorshagen!

Ved bestilling, oppgi om du vil ha mix eller kvit.
Astrantia major kvit - stjerneskjerm. TOMT
Blomstrar frå juni - september. Omlag 60 cm høg. Lys rosa/lilla med det same den blomstrar. Etter kvart blir den nærast kvit. H7-8

Aquilegia mix 
Akeleier i alle mulige fargar, enkle og fylte. Akeleier er notorisk utro så det er umulig å vite om dei blir lik morplanta. 
For å sjå kor mange flotte akeleier eg har frø av, må du klikke deg inn på innlegga Her og her og herså finn du mange forskjellige  Det kan også vere at det dukkar opp heilt andre kombinasjoner. Akeleier er aldri kjedelige å så! 

Blar du lengre ned på facebooksida mi finn du bilder der også!Thalictrum aquilegifolium - akeleiefrøstjerne. TOMT
Vakker staude som svever over dei fleste andre plantane i bedet. 150 cm høg. 
Podophyllum hexandrum himalayafotblad. TOMT
Vil du ha noko litt uvanleg er dette ei artig staude som ein ikkje ofte finn i handelen. Her er den i knopp. Seinare vil den opne seg, og på hausten får den store raude frukt fulle av frø. Trives i skygge. Her får du meir informasjon og såtips. Må stratifiseres (kuldebehandling) Blomstrar i mai - juni.

Stachys grandiflora - svinerot. TOMT
God gamal staude, men ikkje mindre flott av den grunn. Vi etterkvart danne ei stor tue. Blomstrar i juni - august, ca 50 cm høg.

Clematis alpina 'Ruby' - alpeklematis. TOMT
Vakker blomsterrig alpeklematis. Blomstrar om våren. Gruppe 1 klematis som ikkje treng beskjering.  Eg fleire av desse som klatrar på ei armeringsmatte for å skjerme for innsyn. Etter avblomstring pyntar frøstendene opp. Dei ser ut som grå dusker. H7.
Her finn du såtips.Lillium martagon - martagonlilje - krøllilje. TOMT
Flott lilje som hos meg blomstrar trufast kvart år. Liljer er dyre i innkjøp så ved å så dei sjølv kan du skaffe deg mange liljer gratis. Så dei i potter i januar, sett dei ut og til våren vil dei første spirane dukke opp. Enklare kan det ikkje gjerast!
Hemerocallis lilioasphodelus - gul daglilje. TOMT
God gamal og nøysom staude. Juni - juli. Omlag 80 cm høg. Her finn du tips til korleis så dagliljer.
Verbena bonariensis - kjempeverbena. TOMT

Nydeleg staude som vaier elegant over dei andre staudane i bedet. Trives også god i potter. Blomstrar til frosten kjem. Ca 150 cm høg. Må overvintre frostfritt! Ein av mine favorittar. For fleire bilder sjå her

Rhodochiton atrosanguineus - blodbeger
Er det ei plante eg berre MÅ ha så er det blodbeger. Bør sås tidleg på året skal den rekke å blomstre i løpet av sommaren. Blomstra til frosten kjem. Må overvintre frostfritt.
Echinops ritro - kuletistel TOMT
Juli - september. Omlag 100 cm høg. Flott staude som tiltrekk seg humler og sommerfuglar. Dei blå kulene er veldig dekorative i staudebedet.
Leontopodium alpinum - edelweiss TOMT
Juni - august. Omlag 10 - 20 cm høg. Alpeplante som er herdig i heile Norge. Her finn du meir info. Flott i samplanting med bla Heuchera (alunrot) Held seg fin heil sesongen.

Allium cernuum - prærieløk TOMT
Flott blomsterrik allium. Kjem trufast igjen år etter år. Ein av mine favorittar. Blomstrar frå juni - september. Omlag 30 - 40 cm høg. H 4-5. Danner etterkvart store tuer. Såtips finn du her her
Levisticum officinale - løpstikke - kjærlighetsurt. TOMT
Fleirårig urt som kan bli 1 - 2 meter høg. Kraftig smak, kan brukast i staden for buljong. Eit must i kjøkkenhagen. For meir info sjå her

Lychnis coronaria - fløyelstjæreblomst TOMT
Flott to-årig staude som frøsår seg sjølv i hagen. Enkel å luke bort. Første året dannar den ein rosett og blomstrar året etter. Flott sølvgrått bladverk som er flott i samplanting med andre staudar. Blomstrar juni - september. Omlag 70 - 80 cm høg.
Hosta 'War Paint' TOMT
Hosta er ikkje frøekte så det er usikkert kor likt avkomet vil bli morplanta. H7-8


Capsicum annuum 'King of the North' TOMT
Flott paprika for nordiske forhold med kort sesong.


 Her kan du kjøpe frø av ulike chili om du er glad i sterk mat :-)

Er du interessert så gå inn på Drivhus Kristins Hage&Drivhus og send meg ein PM. Har du problem med å send PM kan grunnen vere at du ikkje er liker av sida mi. Legg deg då til som følger eller legg igjen ein kommentar.

Du finn meg også på Instagram


Her finn du flotte hagegrupper som er verd å ta ein tur innom:
Hageglade på facebook
og
Hagegal
og om du vil kjøpe eller selge frø
Frø kjøpes, selges, gis bort og vises frem